Chính sách bảo mật website anh-nguyen.org

Anh-nguyen.org, sau đây gọi tắt là chúng tôi luôn tôn trọng và cam kết bảo mật thông tin của người sử dụng dịch vụ, sau đây gọi tắt là bạn. Mọi hoạt động khai thác, thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin của bạn đều được chúng tôi đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của chính sách bảo mật này.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền thay đổi, làm mới hoặc chỉnh lý chính sách bảo mật này để đảm bảo rằng bạn sẽ có được môi trường sử dụng dịch vụ an toàn nhất. Mọi thay đổi sẽ ngay lập tức được áp dụng khi chính sách bảo mật của chúng tôi được cập nhật trên website này và trên các nền tảng thuộc quản lý trực tiếp của anh-nguyen.org.

Thu thập thông tin người sử dụng

Chúng tôi thu thập thông tin của người dùng theo hai cách trực tiếp và gián tiếp.

  • Trực tiếp là cách mà bạn chủ động để lại yêu cầu cung cấp dịch vụ cho chúng tôi trên nền tảng website anh-nguyen.org thông qua dữ liệu cá nhân, cụ thể như tên, email và số điện thoại.
  • Gián tiếp là cách mà hệ thống của chúng tôi tự động lưu trữ thông tin truy cập của bạn sau khi bạn tiếp cận tới các nội dung mà chúng tôi cung cấp thông qua dữ liệu dẫn xuất, cụ thể: địa chỉ IP, trình duyệt bạn sử dụng, thông tin thiết bị, vị trí và hệ điều hành của bạn.

Cách thức sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin để có thể chủ động liên lạc với bạn và cung ứng dịch vụ cần thiết. Các thông tin bạn cần để lại tại website đó là tên, điện thoại, email và nội dung tin nhắn. Chúng tôi sẽ xử lý những thông tin này phục vụ các mục đích như sau:

  • Tổng hợp, quản lý thông tin và sắp xếp vào hạng mục hỗ trợ phù hợp.
  • Cung cấp dịch vụ và tư vấn.
  • Cung cấp thông tin quảng cáo.
  • Giải quyết mọi vấn đề, hoặc rủi ro có thể xảy ra giữa hai bên.

Quyền sử dụng thông tin 

Thông tin mà chúng tôi thu thập được từ phía bạn sẽ được sử dụng để phục vụ mục đích chung nhất, đó là cung cấp dịch vụ cần thiết mà bạn đang yêu cầu.

Sử dụng cookies

Chúng tôi luôn áp dụng trang cookies để thu thập trải nghiệm của người dùng một cách thụ động. Lưu ý rằng bạn có thể tắt trang cookies nếu không muốn chấp nhận sử dụng, tuy nhiên, một số chức năng của trang web chúng tôi có thể sẽ thay đổi khi bạn không sử dụng cookies.

Bảo mật thông tin của người sử dụng dịch vụ

Chúng tôi luôn đảm bảo rằng thông tin của bạn được lưu trữ một cách cẩn trọng, an toàn va đảm bảo nhất. Thông tin sẽ chỉ được chia sẻ ra bên ngoài trừ khi được chính bạn đồng ý hoặc có sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng không có phương thức nào có thể đảm bảo bảo mật 100% để chống lại các hành vi lừa đảo và lợi dụng thông tin cá nhân của người khác.

Quyền của người sử dụng dịch vụ về bảo mật

Bất cứ khi nào, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật và sửa đổi thông tin của mình. Nếu muốn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa toàn bộ thông tin khỏi hệ thống.